HRVATSKI SEMEP
SEMEP je UNESCO-ov projekt jugoistočnog Sredozemnog mora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

What is SEMEP
SEMEP, South Eastern Mediterranean Sea Project
Hrvatski koordinator 
Prof. dr. sc. Draško Šerman

e-pošta: sermand@mef.hr
tel. 385-1-4566952
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Zavod za biologiju, Šalata 3
 
 
 

 
SEMEP u Hrvatskoj
Sudionici